Custom Query (13 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (10 - 12 of 13)

1 2 3 4 5
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#11 fixed setup of core gigabit swithces jelledj jelledj
Description

configuration of a core switch for 802.1q vlans and 802.3ad link aggregating.

some form of core switch needs to be ready on Friday and performance core switch needs to be ready on Monday.

features:

  1. vlan2 non-tagged management vlan
  2. vlan3 tagged bridged wlan network
  3. vlan4 non-tagged flumotion network
  4. vlan5 non-tagged speaker network
  5. vlan6 non-tagged guadec and speaker rooms
  6. vlan7 tagged management for switches
  7. 802.3ad 2GB to network server appliance01
  8. 802.3ad 2GB to network server appliance02 failover
  9. 802.3ad 2GB to network access switch01 for alix access points
  10. 802.3ad 2GB to network access switch02 for alix access points
#12 fixed alix systems as accespoint operational with debian iljak jelledj
Description

configuration of base configuration for the alix access points

#15 fixed aanschaffen stroomverlengkabels brucevdk jelledj
Description

We hebben drie goede stroomverlengkabels nodig van minimaal 10 meter (15 meter is ideaal)

Gewone geaarde steker aan de ene kant en connector voor geaarde stekker aan andere kant.

Als het goed is bij elke bouwmarkt te verkrijgen. Indien mogelijk op zondag aanschaffen en anders op maandagmiddag nadat de kabels allemaal goed gekeurd zijn.

1 2 3 4 5
Note: See TracQuery for help on using queries.