Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

#15 closed task (fixed)

aanschaffen stroomverlengkabels

Reported by: jelledj Owned by: brucevdk
Priority: minor Milestone: list of cable resources
Component: power resources Keywords:
Cc:

Description

We hebben drie goede stroomverlengkabels nodig van minimaal 10 meter (15 meter is ideaal)

Gewone geaarde steker aan de ene kant en connector voor geaarde stekker aan andere kant.

Als het goed is bij elke bouwmarkt te verkrijgen. Indien mogelijk op zondag aanschaffen en anders op maandagmiddag nadat de kabels allemaal goed gekeurd zijn.

Change History (2)

comment:1 Changed 14 years ago by brucevdk

Status: newaccepted

Ik ga straks wel even langs bij de lokale Karwei, waarschijnlijk bel ik je nog wel even in de winkel zodat jij kan aangeven aan een medewerker daar wat je precies zoekt.

comment:2 Changed 14 years ago by brucevdk

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed

Gekocht:

3x10m (10 Amp, max. 2300W) met randaarde (€ 9,59)
1x25m (16 Amp, max. 3600W) met randaarde (€ 26,95)

Toegevoegd aan declaratie.

Note: See TracTickets for help on using tickets.