Custom Query (13 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (13 of 13)

1 2 3 4 5
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#1 fixed Recruit volunteers for network prep brucevdk jelledj
Description

nodig vijf man van 10 tot 19:00, eten en drinken wordt voor ze geregeld, avond eten is na 19:00 (sluiting hhs)

Op donderdag morgen zou ik graag de namen en email adressen willen ontvangen zodat we samen online het utp cable plan kunnen doornemen en iedereen ongeveer zijn taken al weet voor vrijdag.

1 2 3 4 5
Note: See TracQuery for help on using queries.