Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

#1 closed task (fixed)

Recruit volunteers for network prep

Reported by: jelledj Owned by: brucevdk
Priority: major Milestone: utp cable plan
Component: cable laying team Keywords:
Cc: adrighem@gnome.org

Description

nodig vijf man van 10 tot 19:00, eten en drinken wordt voor ze geregeld, avond eten is na 19:00 (sluiting hhs)

Op donderdag morgen zou ik graag de namen en email adressen willen ontvangen zodat we samen online het utp cable plan kunnen doornemen en iedereen ongeveer zijn taken al weet voor vrijdag.

Change History (5)

comment:1 Changed 14 years ago by jelledj

Vandaag is er op papier een netwerk cable plan gemaakt. Hieruit is gekomen dat er voor minimaal 2400 meter UTP kabel nodig is. De UTP en onderdelen zijn besteld (€1.391,53) en worden morgen als alles goed gaat geleverd.

Komende vrijdag is er dus een groep van minimaal vijf (exl. bruce die er ook is) mensen nodig om te helpen met het leggen en tape-en van de kabels.

comment:2 Changed 14 years ago by brucevdk

Thanks in large part to William's work in spreading the message we managed to get a bunch of volunteers this Friday. Not everybody from this Friday will be able to help out coming Monday so we need to put out another call this weekend.

comment:3 Changed 14 years ago by brucevdk

Owner: changed from vincentva to brucevdk
Status: newassigned
Summary: cable laying team for fridayRecruit volunteers for network prep

comment:4 Changed 14 years ago by brucevdk

Status: assignedaccepted

comment:5 Changed 14 years ago by brucevdk

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.