Custom Query (13 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (4 - 6 of 13)

1 2 3 4 5
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#4 fixed getting the base network event kit equipement jelledj jelledj
Description

arranging and bringing the nek to my place so it can be installed, set-up, and tested before going to the hhs.

  • need to get additional equipment insurance via vincentva
#5 fixed eerste test data uplink hhs met laptop brucevdk jelledj
Description

testen van data uplink door UTP kabel en laptop aan te sluiten en remote in te loggen op de laptop.

#6 fixed gaffer tape ophalen van embden rotterdam iljak jelledj
Description

10 rollen gaffer tape 50mmx50m zijn gereserveerd bij van embden Rotterdam.

De tape kost 17,50 euro per rol en is speciale tape zodat er geen beschadiging aan materiaal van de HHS ontstaat bij het verwijderen.

de tape wordt of vrijdag opgehaald door iljak, of iemand een andere vrijwilliger kan de tape morgen ophalen en bij mij langsbrengen. Op deze manier hoeft iljak niet belast te worden met dit soort werkzaamheden.

1 2 3 4 5
Note: See TracQuery for help on using queries.