Custom Query (13 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (10 - 12 of 13)

1 2 3 4 5
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#5 fixed eerste test data uplink hhs met laptop brucevdk jelledj
Description

testen van data uplink door UTP kabel en laptop aan te sluiten en remote in te loggen op de laptop.

#4 fixed getting the base network event kit equipement jelledj jelledj
Description

arranging and bringing the nek to my place so it can be installed, set-up, and tested before going to the hhs.

  • need to get additional equipment insurance via vincentva
#3 fixed notification boards for network status brucevdk jelledj
Description

notification boards om aan te geven wat de status van het netwerk is, iemand moet met de borden een rondje kunnen lopen en daarna op een hoog zichtbare plek kunnen neerleggen of ophangen.

green -> network operational orange -> network testing red -> network down

1 2 3 4 5
Note: See TracQuery for help on using queries.