Custom Query (13 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (10 - 12 of 13)

1 2 3 4 5
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#12 fixed alix systems as accespoint operational with debian iljak jelledj
Description

configuration of base configuration for the alix access points

#15 fixed aanschaffen stroomverlengkabels brucevdk jelledj
Description

We hebben drie goede stroomverlengkabels nodig van minimaal 10 meter (15 meter is ideaal)

Gewone geaarde steker aan de ene kant en connector voor geaarde stekker aan andere kant.

Als het goed is bij elke bouwmarkt te verkrijgen. Indien mogelijk op zondag aanschaffen en anders op maandagmiddag nadat de kabels allemaal goed gekeurd zijn.

#16 fixed stukkken hout om de deur tegen te houden bij dichtgaan voor kabels brucevdk jelledj
Description

we willen de kabels bij de rooms bovenlangs bij de deur naar binnen laten lopen, de deur moet hiervoor op een kier openblijven zonder dat dit kabels of deur beschadigd. Hoe verder de deur dicht kan hoe minder last de mensen er van hebben.

Helaas geen toegang tot patch kasten.... anders was dit niet nodig geweest, als we ook normale PDU systemen hadden voor de AP's

1 2 3 4 5
Note: See TracQuery for help on using queries.