Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

#16 closed task (fixed)

stukkken hout om de deur tegen te houden bij dichtgaan voor kabels

Reported by: jelledj Owned by: brucevdk
Priority: major Milestone: list of cable resources
Component: utp cables Keywords:
Cc:

Description

we willen de kabels bij de rooms bovenlangs bij de deur naar binnen laten lopen, de deur moet hiervoor op een kier openblijven zonder dat dit kabels of deur beschadigd. Hoe verder de deur dicht kan hoe minder last de mensen er van hebben.

Helaas geen toegang tot patch kasten.... anders was dit niet nodig geweest, als we ook normale PDU systemen hadden voor de AP's

Change History (2)

comment:1 Changed 14 years ago by brucevdk

Status: newaccepted

Ik zal zo even een paar blokjes hout kopen (die ik vervolgens zal intapen zodat niks wordt beschadigd), als ik maandagochtend een andere inschatting maak dan ga ik even langs bij de Karwei in Den Haag (http://www.karwei.nl/bouwmarktinfo/bouwmarkten/Den-Haag-Binckhorst-HABIN)

comment:2 Changed 14 years ago by brucevdk

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed

Kon bij de Karwei niet echt iets vinden, maar voor mijn huis stond een afvalcontainer van de buren (die bezig zijn met een verbouwing) en daar heb ik een paar bruikbare houtjes in gevonden. Heb ze afgezaagd naar zo'n 30cm houtjes, maar neem mijn zaag morgen mee mochten ze morgen nog een stukje kleiner worden gemaakt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.