Custom Query (13 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 13)

1 2 3 4 5
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#1 fixed Recruit volunteers for network prep brucevdk jelledj
Description

nodig vijf man van 10 tot 19:00, eten en drinken wordt voor ze geregeld, avond eten is na 19:00 (sluiting hhs)

Op donderdag morgen zou ik graag de namen en email adressen willen ontvangen zodat we samen online het utp cable plan kunnen doornemen en iedereen ongeveer zijn taken al weet voor vrijdag.

#3 fixed notification boards for network status brucevdk jelledj
Description

notification boards om aan te geven wat de status van het netwerk is, iemand moet met de borden een rondje kunnen lopen en daarna op een hoog zichtbare plek kunnen neerleggen of ophangen.

green -> network operational orange -> network testing red -> network down

#5 fixed eerste test data uplink hhs met laptop brucevdk jelledj
Description

testen van data uplink door UTP kabel en laptop aan te sluiten en remote in te loggen op de laptop.

1 2 3 4 5
Note: See TracQuery for help on using queries.